Toxoplasma en CMV Serologie tijdens zwangerschap

Maggie De Block wijzigt nog snel de spelregels voor het aanvragen!
Voor de huidige Toxoplasma en CMV bepaling bestaan vanaf 01 juni 2017 telkens twee nomenclatuurnummers met verschillende nieuwe diagnoseregels die het aanvragen aan ZIV terugbetaling moeten stroomlijnen of temperen tijdens de zwangerschap. Bovendien zijn de regels voor Toxoplasma en CMV onderling verschillend. Dit maakt het een complex verhaal, dat we voor u hebben vereenvoudigd!.

Labo Somedi heeft, net als andere laboratoria, daarom het aanvraagformulier gewijzigd.

SAMENGEVAT:
Buiten de zwangerschap
Voor de controle Toxoplasma en/of CMV of het nu om immuniteit gaat of een acute infectie, deze is steeds terugbetaald en dient zoals vroeger aan de achterkant tussen de overige serologische parameters te worden aangeduid.
Zoals je kan merken werden Toxoplasma en CMV aangevuld het criterium (nt zw) = niet zwanger!

Tijdens de zwangerschap
Hiervoor werd een nieuw item zwangerschapsopvolging gecreëerd, bestaande uit de risicobepalingen (met uitbreiding van de op te geven klinische gegevens voor een correcte berekening) en de Toxoplasma en CMV serologie. 
Bij vermoeden van een acute infectie (Ac. Infectie) zijn zowel Toxoplasma als CMV terugbetaald. Gelieve de parameters gevolgd door Ac. Infectie aan te duiden.
Bij een screening naar immuniteit is Toxoplasma wel 2x tijdens de zwangerschap terugbetaald, terwijl CMV nooit. De CMV screening € valt dus steeds ten laste van patiënt.
Kostprijs ten laste van de patiënt: IgG €7.93 en IgM €9.51.

Praktisch:

CYBERLAB
Online kan u vanaf 01 juni 2017 onmiddellijk correct te werk gaan en zullen de CMV en Toxoplasma alternatieven voor tijdens de zwangerschap zowel thv het tabblad Infectieuze Serologie als thv Hormonologie voorzien worden.

PAPIEREN AANVRAAGFORMULIER
Voor oude versies vragen wij u om de nodige klinische gegevens te verstrekken bij het aanvragen van Toxoplasma en CMV serologie bij een zwangere, namelijk:  “Zwanger, acute infectie” of “Zwanger, screening“

De nieuwe versie is beschikbaar begin juni en wordt verdeeld met de boodschap om de oude versies weg te gooien. Op de nieuwe versie juist aanduiden  (bijkomende klinische gegevens zijn dan niet meer nodig!).

Vriendelijk vragen wij u om hier nauwgezet rekening mee te houden om de impact van een niet correcte facturatie aan ZIV voor u, de patiënt, het labo en de facturatiedienst van Somedi beperkt te houden.

lees meer>> Volledige tekst nomenclatuurwijziging