Probeer de tijd voor staalbewaring en –transport naar het labo minimaal te houden. Bepaalde testen
met beperkte stabiliteit zijn zeer gevoelig wat betreft de condities van staalbewaring en –transport
na afname. O.m. alle testen waarvoor het staal dient ingevroren te worden, moeten zo snel mogelijk
na afname het labo bereiken.
Voor analyses waarbij de bewaar- en transporttijden na afname kritisch zijn (beperkte stabiliteit)
wordt dit expliciet vermeld in de  ‘Labogids’.
Neem bij twijfel zeker contact op met het laboratorium!

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11