Nieuwe iFOB test

Vanaf vandaag zal u bij de bestelling van tubes voor immunochemisch fecaal occult
bloedonderzoek (iFOB) in faeces nieuwe tubes ontvangen.

De firma heeft zijn productie van de huidige test stopgezet, dus is het Labo Somedi genoodzaakt
om over te schakelen. De keuze is gevallen op de BioNexia FOBplus test (Biomérieux).
In de beginfase zullen beide tubes nog geanalyseerd kunnen worden!
De huidige testen zijn nog perfect in orde en niet vervallen. U mag uw voorraad tubes zonder
probleem opgebruiken en bij uw volgende bestelling zal u automatisch de nieuwe tubes ontvangen.
Na een overgangsperiode zullen we u met een mededeling verwittigen wanneer we de huidige tubes
niet meer kunnen analyseren, en u uw resterende voorraad dient te verwijderen.
U zal net zoals vroeger een begeleidend aanvraagformulier ontvangen waarop de instructies
duidelijk uitgelegd staan.

Lees meer >>