Microbiologische sneltesten

Hieronder volgt een overzicht en korte beschrijving van de microbiologische sneltesten die we in het Labo Somedi zelf uitvoeren.
Het diagnostisch voordeel van een sneltest bestaat uit een snelle diagnostiek. Doordat we de sneltest zelf uitvoeren zal het resultaat dezelfde dag nog gekend zijn, wanneer het een urgente analyse betreft.
De niet urgente analyses worden in 98% ook nog diezelfde dag uitgevoerd.

Overzicht