Het transport van stalen voor apenpokken

Naar aanleiding van een schrijven van Sciensano, wensen we u mee te delen dat vanaf heden onze bodes eventuele stalen voor de bepaling van apenpokken mogen vervoeren. Dit dient evenwel met de nodige zorg en voorzichtigheid te gebeuren:
 • Zorg eerst voor uw persoonlijke veiligheid en bescherming
 • Enkel huidletsels als voorkeursafname
 • Op deze wisser mag enkel apenpokken PCR worden aangevraagd
 • Het staal (e-swab) dient na afname ontsmet te worden aan de buitenkant, alsook het zakje er rond dient nogmaals ontsmet te worden aan de buitenkant
 • Pak het staal dubbel in of m.a.w. steek het aanvraagformulier samen met het zakje in een tweede zakje
 • Schrijf op de buitenzijde van het staalzakje dat het om een afname voor apenpokken gaat
 • Gelieve het staalzakje apart te houden van eventuele andere stalen
 • Het zakje dient bewaard te worden in de koelkast op 4°C tot aan het transport
 • Contacteer het labo voor de ophaling van het staal met melding van apenpokken en indien mogelijk zeker ook de bode nogmaals attent te maken bij overdracht van het staal
   

De staalafname kan sowieso NIET in het afnamecentrum van het labo gebeuren. De aanvraag mag niet via Cyberlab of via het papieren aanvraagformulier en “Andere analyse” aangemaakt worden.
Een specifiek aanvraagformulier moet ingevuld worden.

Hierbij het aanvraagformulier dat volledig dient ingevuld te worden:
FORMULIER OPSPOREN VAN APENPOKKEN VIRUS

Info over de correcte updates in verband met de werkwijze en handelingen kan u steeds terugvinden via onderstaande links:

https://www.itg.be/N/apenpokken
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx
 
Met vriendelijke groeten,
De Klinisch biologen