Dr Caroline Maes start op 7 december

Dr. Caroline Maes zal vanaf 7 december 2017 starten met een raadpleging urologie, alternerend op donderdagvoormiddag (9 - 12 uur) en vrijdagnamiddag (14.15 - 19 uur).

Zij is reeds 12 jaar als urologe verbonden aan het Heilig Hartziekenhuis te Lier.

Buiten de algemene urologie, heeft zij een bijzondere interesse voor laparoscopische heelkunde, functionele urologie en pediatrische urologie.

Op vlak van functionele bekkenbodem- en blaasproblemen is zij de oprichtster van Pelvilier, met mogelijkheid tot multidisciplinair overleg, indien het gaat om meer complexe en terrein overschrijdende pathologie.

Voor de aanpak van functionele stoornissen kan nu ook worden gebruik gemaakt van PTNS (percutaneous tibial nerve stimulation): het stimuleren van de nervus tibialis posterior. Sinds juli 2017 werd eveneens de toestemming bekomen van het RIZIV tot het plaatsen van neurostimulatoren, voor de behandeling van resistente blaasoveraktiviteit en blaashypotonie.

In het kader van de diagnostiek, zal in Somedi in de nabije toekomst, een volledig urodynamisch onderzoek kunnen plaatsvinden.

Op laparoscopisch vlak kunnen meerdere pathologieën worden aangepakt: pyelo-ureterale junctiestenose, radicale nefrectomie, radicale prostatectomie en dies meer.