Diagnostiek SARS-CoV-2 / Influenza A&B / RSV

1. Minipanel SARS-CoV-2/Influenza A&B/RSV PCR beschikbaar

Voor de detectie van SARS-CoV-2, influenza en RSV is moleculaire diagnostiek (RT-PCR) de gouden standaard.

Vanaf heden voeren we in laboratorium Somedi ook het “minipanel” zelf uit. Dit minipanel is een multiplex RT-PCR panel waarin tegelijkertijd een PCR wordt uitgevoerd voor de detectie van:

 • SARS-CoV-2 PCR

 • influenza A & B PCR

 • RSV PCR

Aangezien bij al deze respiratoire pathogenen de ziektebeelden gelijkaardig zijn en het afhankelijk van de patiënt soms belangrijk is om de pathogeen te kennen, kan dit minipanel een handig en snel  hulpmiddel zijn tijdens het respiratoire seizoen voor de differentieel diagnose.

Dit minipanel zal aangeboden worden naast de single target SARS-CoV-2 PCR. Deze blijft ook beschikbaar.

Opgelet: voor patiënten zonder symptomen is het niet aangewezen om dit minipanel aan te vragen.

De analyse van influenza en RSV PCR is buiten nomenclatuur en hiervoor zal een eigen inbreng aan de patiënt gevraagd worden van €20. We bieden deze analyses ook apart aan indien dit gewenst is.

De antigeentesten (= sneltesten) zullen voorlopig ook beschikbaar blijven. Deze hebben een hoge specificiteit maar een lagere sensitiviteit. Ondanks de zeer hoge positieve predictieve waarde sluit een negatief resultaat de pathogeen echter niet uit. De sneltesten zijn wel volledig ten laste van het RIZIV.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor het aanvragen van de directe diagnostiek voor SARS-CoV-2, influenza en RSV.

 

2. Overzicht direct testaanbod respiratoire pathogenen

2.1 SARS-CoV-2/Influenza A&B/ RSV multiplex PCR (= “minipanel”)

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: 1-2 dagen

 • Kostprijs patiënt:

  • Indien voldaan aan indicaties voor SARS-CoV-2: deel ten laste van RIZIV (pseudonomenclatuurnummer) + eigen opleg ten laste van de patiënt: €20.

  • Indien niet voldaan aan indicaties voor SARS-CoV-2: € 60,47 volledig ten laste van de patiënt. à MAAR dit is niet aangewezen, enkel bij symptomen is het minipanel aangewezen!

2.2 SARS-CoV-2 single target PCR

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: 1-2 dagen

 • Kostprijs patiënt:

  • Terugbetaald door het RIZIV (pseudonomenclatuur) indien voldaan aan indicaties.

  • Indien niet voldaan aan indicaties: € 40,47 volledig ten laste van de patiënt.

2.3 Influenza A&B PCR

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: 1-2 dagen

 • Kostprijs patiënt:   €20 volledig ten laste van de patiënt.

2.4 RSV PCR

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: 1-2 dagen

 • Kostprijs patiënt:   €20 volledig ten laste van de patiënt.

2.5 Influenza A&B/ RSV PCR

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: 1-2 dagen

 • Kostprijs patiënt:   €20 volledig ten laste van de patiënt.

2.6 Respiratoir panel PCR
= panel bestaande uit meerdere respiratoire pathogenen (o.a. RSV, influenza A & B, parainfluenza, Bordetella pertussis, humaan metapneumovirus, adenovirus, coronavirus, rhinovirus/enterovirus, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae)

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: extern laboratorium

 • Antwoordtijd: 1-3 dagen

 • Kostprijs patiënt:

  • Leeftijd < 10 jaar = €54,36 volledig ten laste van de patiënt.

  • Leeftijd ≥ 10 jaar = €108,70 volledig ten laste van de patiënt.

2.7 SARS-CoV-2 antigeen = sneltest

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: zelfde dag

 • Kostprijs patiënt:

  • Terugbetaald door het RIZIV (pseudonomenclatuur) indien voldaan aan indicaties.

  • Indien niet voldaan aan indicaties: € 16,97 volledig ten laste van de patiënt.

2.8 Influenza antigeen (A en B) = sneltest

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: zelfde dag

 • Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250)

2.9 RSV antigeen = sneltest

 • Afnamemateriaal: e-Swab wisser of VST-tube (covid wisser)

 • Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser

 • Uitvoering analyse: Somedi

 • Antwoordtijd: zelfde dag

 • Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250)

 

3. Praktische info

3.1 E-form

Aangezien er door de overheid nog steeds gevraagd wordt om SARS-CoV-2 via het E-form aan te vragen, is het administratief het eenvoudigste om, indien er SARS-CoV-2 PCR gewenst is samen met PCR voor influenza en/of RSV dit op de afdruk van het E-form te noteren.

3.2 Papieren aanvraagformulier

Influenza en/of RSV PCR graag noteren bij “andere analyses”, net zoals SARS-CoV-2.

In de toekomst kan dit toegevoegd worden aan het aanvraagformulier.

3.3 Cyberlab (E-LAB)

Influenza en/of RSV PCR graag noteren bij “andere analyses”.

In de toekomst kan dit toegevoegd worden aan het elektronisch aanvraagformulier. Maar wederom owv administratieve redenen en om “verloren” aanvragen te vermijden bij gelijktijdig aanvragen van een E-form is dit voorlopig de beste oplossing.