Diagnostiek CT/NG/MG/TV

Ondanks of net doordat het opsporen van SOA’s als screening of bij symptomen steeds meer bespreekbaar wordt bij de bevolking, zien we een toename van de incidentie van seksueel overdraagbare infecties zoals Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae en Syfilis in België. Deze infecties verlopen vaak asymptomatisch waardoor er overdracht kan zijn zonder dat men van iets bewust is. Deze infecties kunnen echter ook verschillende complicaties hebben zoals PID, EUG, tubulaire infertiliteit, …

Het opsporen van deze pathogenen bij symptomen of in kader van screening blijft bijgevolg belangrijk.

Sinds 1 december 2022 bieden we een deel van de moleculaire STD diagnostiek zelf aan in laboratorium Somedi. Voorheen werden deze analyses doorgestuurd naar een ander samenwerkend laboratorium.

Het betreft de moleculaire diagnostiek van volgende testen:

 • Chlamydia trachomatis PCR
 • Neisseria gonorrhoeae PCR
 • Trichomonas vaginalis PCR
 • Mycoplasma genitalium PCR

Over STD-diagnostiek kan men boeken schrijven, hier gaan we ons in deze EST EST EST niet aan wagen, maar hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende in huis uitgevoerde pathogenen met de afnamemogelijkheden en de eventuele kosten voor de patiënt.

1. Overzicht direct moleculair testaanbod STD uitgevoerd in labo Somedi

1.1 Chlamydia trachomatis (CT)

 • Afnamemateriaal: urine, e-Swab, sperma
 • Afnameplaats: urine, genitaal, anorectaal, keel, sperma
 • Uitvoering analyse: Somedi
 • Antwoordtijd: 1-4 dagen
 • Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV indien voldaan aan de diagnoseregels (B1200 in combinatie met NG, B800 ikv opvolging)

1.2 Neisseria gonorrhoeae (NG)

 • Afnamemateriaal: urine, e-Swab, sperma
 • Afnameplaats: urine, genitaal, anorectaal, keel, sperma
 • Uitvoering analyse: Somedi
 • Antwoordtijd: 1-4 dagen
 • Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV indien voldaan aan de diagnoseregels (B1200 in combinatie met CT, B800 ikv opvolging)

1.3 Trichomonas vaginalis (TV)

 • Afnamemateriaal: urine, e-Swab
 • Afnameplaats: urine, genitaal, anorectaal, keel
 • Uitvoering analyse: Somedi
 • Antwoordtijd: 1-4 dagen
 • Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B200)

1.4 Mycoplasma genitalium (MG)

OPMERKING: Mycoplasma genitalium (MG) is een verwekker van niet-gonokokken urethritis bij mannen of aanhoudende cervicitis bij vrouwen.

MG wordt echter ook frequent gevonden bij asymptomatische patiënten terwijl de klinische gevolgen/complicaties van asymptomatisch dragerschap van MG (nog) niet goed bekend zijn. MG is daarnaast ook vatbaar voor resistentievorming, bijgevolg wordt het actief screenen naar MG bij een asymptomatische bevolking niet aangeraden!

 • Afnamemateriaal: urine, e-Swab
 • Afnameplaats: urine, genitaal, anorectaal, keel
 • Uitvoering analyse: Somedi
 • Antwoordtijd: 1-4 dagen
 • Kostprijs patiënt: €13 ten laste van de patiënt