Coronavirus

Procedure en advies voor de huisarts 

 

1. Globale epidemiologische situatie

In december 2019 brak in Wuhan (China) een epidemie met een nieuw coronavirus (2019-nCoV) uit. Ook in andere gebieden van China en in enkele andere landen werden ondertussen gevallen ontdekt met ofwel een reisgeschiedenis naar China (Wuhan) of contact met personen afkomstig van die regio.

 • De patiënten vertonen symptomen zoals koorts, hoesten en dyspnoe. De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde tot ernstige pneumonie, sepsis en septische shock. In zeldzame gevallen overlijden patiënten met comorbiditeit.
 • De transmissie verloopt vermoedelijk via de luchtwegen, maar gezien het een nieuwe variant betreft is dit nog niet helemaal zeker. De overdracht van mens op mens is wel bevestigd.

1.1 Risico-inschatting

De kans dat een besmette reiziger vanuit China met het virus tot in België reist wordt momenteel als matig ingeschat. De Chinese nieuwjaarsfeesten die momenteel gaande zijn, zullen mogelijks wel leiden tot een toename van het aantal reizen van/naar China, waardoor de kans op potentiële gevallen ook in België zal toenemen.

1.2 Situatie op 28/1/2020 16:20 p.m.

 • Wereldwijd: 4684 patiënten
 • China: 4607 patiënten
 • Europa:
  • Frankrijk: 3 patiënten
  • Duitsland: 1 patiënt
  • België: 0 patiënten (10 stalen onderzocht)

 

2. Gevalsdefinitie

Elke persoon met

 • Een ernstige acute luchtweginfectie met klinische of radiologische tekens van pneumonie

EN

 • Hetzij een reisgeschiedenis in China in de 14 dagen voor het begin van de symptomen
 • Hetzij een nauw fysiek contact met een laboratorium bevestigd geval van coronavirus 2019-nCoV in de 14 dagen voor het begin van de symptomen

wordt beschouwd als een mogelijk geval van 2019-nCoV en moet getest worden.

 

3. Te nemen maatregelen

 • Isoleer de patiënt en laat hem/haar een chirurgisch masker aandoen.
 • Neem contact op met de arts Infectieziektebestrijding uit uw provincie (Zorg en Gezondheid) om de indicatie te verifiëren.
  • Binnen de kantooruren:
   • Antwerpen: 03 224 62 06
   • Vlaams Brabant: 016 66 63 53
  • Buiten de kantooruren: 02 512 93 89
 • Indien het advies betreft om stalen af te nemen, verwittig laboratorium Somedi dat er stalen afgenomen worden en dat men deze mag komen ophalen.

 

4. Staalafname, - bewaring en - transport

De diagnostiek wordt dagelijks en kosteloos uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven).

Gelieve volgende klinische informatie te voorzien om gratis analyse mogelijk te maken:

 • Mogelijke besmetting: contact bevestigd geval, reis in risicogebied + locatie + duur en data
 • Datum start symptomen
 • Resultaat RX indien reeds uitgevoerd
 • Symptomen: koorts, hoest, conjunctivitis, kortademig, hoofdpijn, spierpijn, meningitis, encefalitis?
 • Comorbiditeit: onderliggend longlijden, immunodeficiënt?
 • Vermoeden van uitbraak? Ja/nee + indexpatiënt indien ja

4.1 Staalafname

Gelieve uw eigen veiligheid in acht te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting te voorkomen (handhygiëne, handschoenen, chirurgisch mondmasker, …)

Volgende stalen zijn vereist:

 • Bovenste luchtwegen: twee nasopharyngeale (preferentieel) of oropharyngeale wissers (e-Swab)                                                                             
 • 1 serumtube (+ tweede serumtube 2-3 weken later)

OPMERKING: Indien u zelf nog analyses wenst aan te vragen, gelieve dan bijkomende stalen af te nemen. Bovenvernoemde stalen worden gevraagd in functie van het coronavirus onderzoek

4.2 Staalbewaring en - transport

 • Verzamel de stalen in een apart zakje. Gelieve het aanvraagformulier apart mee te geven.
 • Bezorg het staal zo snel mogelijk aan het laboratorium of verwittig de bodes dat er een staal kan opgehaald worden.
 • Bewaar de stalen in afwachting van de ophaling in de koelkast (2-8°C).

5. Maatregelen in geval van thuis isolatie

In principe zal elke patiënt verdacht voor 2019-nCoV geadviseerd worden om zich te laten opnemen voor hospitalisatie en isolatie. Doch indien er met Zorg en Gezondheid afgesproken wordt dat thuis isolatie toegestaan is, worden volgende preventieve maatregelen aanbevolen (zie ook 4.3.4 van bijgevoegde Sciensano richtlijn).

 

Thuis isolatie

Isolatie

- Limiteer contact met de verdachte patiënt zo veel mogelijk (verschillende kamer, >1 m afstand houden).

- Iedereen die een verhoogd risico heeft (bestaande comorbiditeit) voor ernstige ziekte mag niet voor de patiënt zorgen of in zijn/haar buurt komen.

- Vermijd alle types van contact met de patiënt of mogelijks besmette voorwerpen (bvb bestek, handdoeken, beddengoed, …).

Hygiëne

- Hand hygiëne na elk contact met de patiënt of zijn/haar omgeving onmiddellijk na verwijdering van PPE.

- Respiratoire hygiëne en hoest etiquette.

PPE*

- Binnen 1 meter: zorgverlener zou een chirurgisch masker moeten dragen (veilig verwijderen onmiddellijk na elk contact).

- Zorgverlener moet vermijden om zijn/haar gezicht, ogen of mond aan te raken met handschoenen aan.

- Gebruik wegwerphandschoenen.

Ventilatie

- Gedeelde kamers en de kamer van de patiënt moeten goed geventileerd worden (ramen open laten).

Kuisen en was

- Gebruik zoveel mogelijk wegwerpmateriaal.

- Indien niet mogelijk, steeds alles correct reinigen (met water en zeep).

- bestek en borden wassen met water en zeep na gebruik.

- Reinig regelmatig aangeraakte oppervlakken dagelijks met normale huishoudelijke producten of verdund bleekmiddel (1 deel bleekmiddel op 99 delen water).

- Reinig toilet en badkamer met normale huishoudelijke producten of verdund bleekmiddel (1 deel bleekmiddel op 9 delen water).

- Kledij, bed- en badlinnen wassen met normale wasproducten. Plaats gecontamineerd linnen in een aparte waszak en probeer rechtstreeks contact hiermee te vermijden.

Afval

- handschoenen, maskers, tissues en al het andere afval gegenereerd door de verdachte patiënt moet in een aparte zak verzameld worden (plaats deze in de kamer van de zieke persoon) alvorens deze in het andere huisvuil mag.

(*PPE: personal protective equipment)

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onze klinisch biologen via het secretariaat van laboratorium Somedi 015 25 89 89.

Met vriendelijke groeten,

De Klinisch Biologen

aanvraagformulier_2019-nCoV.pdfaanvraagformulier_2019-nCoV.pdf

 

 

Nuttige links: