U kan onze papieren aanvraagformulieren op dezelfde manier bestellen als het labomateriaal of hier downloaden.
Momenteel is bijna 70% van alle aanvragen online. Gewoon omdat het sneller en gemakkelijker is en je nooit moet zoeken naar het juiste formulier.
Wenst u ook online te werken met ons e-LAB programma? Contacteer onze communicatieverantwoordelijke en wij maken voor u alles in orde en organiseren een demo met een testpatiënt zodanig dat u het in de vingers hebt, voor de volgende raadpleging.

015 25 89 87 of communicatie@somedi.be 

extra info NIPT:

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) geeft een schatting van het risico dat het ongeboren kind (foetus) heeft voor de aanwezigheid van een extra chromosoom 21, 18 of 13. Het opsporen van het DNA van de foetus in het bloed van de moeder gebeurt met “next-generation sequencing” technologie (=VeriSeq NIPT Solution V2) en samen met een speciale bio-informatica-analyse wordt het risico berekend. Deze zeer gevoelige methode heeft een nauwkeurigheid van ongeveer 99%. Deze methode is helemaal niet ingrijpend (niet-invasief) gezien er enkel een bloedafname dient te gebeuren, en er dus geen hoger risico is op een miskraam of een ontsteking van de baarmoeder.

Belangrijk om te weten!
1. Deze test is bedoeld voor het opsporen van trisomie 21, 18 en 13 bij de foetus vanaf 10 weken zwangerschapsduur. Deze test wordt in België echter maar terugbetaald door het RIZIV vanaf 12 weken!
2. Deze test heeft een grote nauwkeurigheid: bijna alle gevallen van foetale trisomie 21, 18 en 13 kunnen worden ontdekt, doch niet 100% van de gevallen! Bij een normaal resultaat bestaat er dus een heel kleine kans dat de foetus toch een trisomie 21, 18 of 13 heeft.
3. Bij een afwijkend resultaat dienen verdere onderzoeken te worden uitgevoerd: meestal een andere, invasieve test zoals een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.
4. Aanwezigheid van DNA door het ontvangen van bloedtransfusies, transplantatie of stamceltherapie bij de zwangere vrouw kan een mogelijk foutief resultaat geven.
5. De ouders kunnen laten aanduiden om ook het geslacht van de ongeboren baby te willen kennen.
6. De ouders kunnen laten aanduiden om een uitgebreide NIPT uit te voeren: uitbreiding naar alle chromosomen

Contacteer onze biologen voor een speciale bloedtube Cell-Free DNA BCT tube (Streck) en een aanvraagformulier.
Geen vleugelnaald gebruiken a.u.b. bij de afname!

 

extra info RAST testen:
Alle artsen die een online labo-aanvraag creëren met cyberlab, hebben toegang tot een uitgebreid dynamisch aanbod van alle RASTEN die ooit werden aangevraagd (meer dan 100).
Momenteel beschikken wij ook over een specifiek papieren aanvraagformulier.  Dit is een mooi overzicht van de meest relevante specifieke IgE’s, en daarom een waardevolle aanvulling op het aanvraagformulier Klinische biologie van Somedi.

Ondanks het groot aantal beschikbare RASTEN dient U zicht tot maximum 6 RASTEN per aanvraagformulier te beperken, indien u wenst dat uw patiënt van een volledige terugbetaling kan genieten.

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11