Iedere patiënt staat op naam ingeschreven en is aan een (vaste) huisarts gekoppeld. Als huisarts houdt u hierdoor de regie over de zorg en kunt uw functie als poortwachter van zijn gezondheidszorg waarmaken.
Belangrijk hulpmiddel hierbij is het medisch patiëntendossier.

Als een patiënt van huisarts wisselt, is het voor de continuïteit van de zorg belangrijk dat de nieuwe huisarts de beschikking krijgt over zijn medisch dossier. 
De overdracht patiëntendossier (papieren of digitale versie) vindt normaal gezien rechtstreek plaats tussen beide huisartsen, zonder tussenkomt van de patiënt. 

Indien u verslagen van specialisten of labo via Somedi wenst te verkrijgen, kan dit enkel op vraag van de patiënt .Gelieve uw patiënt te vragen onderstaand meldingsformulier in te vullen, te onderteken en ons terug te bezorgen.
 

Meldingsformulier: wijziging huisarts

Nieuwe huisarts
Vorige huisarts

Bezorgwijze medische gegevens:

verslagen specialisten en onderzoeken labo worden op volgende manier bezorgd:
Periode:

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11