Nieuwsflash: nakende stockbreuk lactose ademtesten

Bericht van UZ Leuven
 

Naar aanleiding van tijdelijke leveringsproblemen van het substraat 13C-lactose van de lactoseademtest zijn we genoodzaakt om nog spaarzamer om te gaan met de huidige voorraad substraat. De nieuwe productiebatch zal immers pas klaar zijn in december 2018. Gelieve daarom de voorraden van ademtesten zo klein mogelijk te houden. Wij trachten steeds om aanvragen van ademtesten binnen 2 werkdagen te versturen.

Tevens merken wij op dat slechts gemiddeld 50% van de aangevraagde lactose-ademtesten teruggestuurd worden. Deze testen bevatten materialen van meer dan €80. Het is belangrijk om te vragen aan de huisartsen om deze testen enkel mee te geven aan patiënten die wel degelijk gemotiveerd om de lactose-ademtesten effectief uit te voeren.